Call: 0123456789 | Email: info@example.com

Login

Kemerdekaan 50 Tahun


Lima puluh tahun atau setengah abad merupakan satu jangkamasa agak panjang. Selama itulah negara Malaysia telah mengecap kemerdekaan daripada cengkaman penjajahan British. Sebelum itu Malaysia atau Malaya atau Semenanjung Tanah Melayu pernah juga ditakluki oleh Jepun, Belanda dan Portugis. Siri penjajahan ini bermula bila runtuhnya empayar Melaka.

Logo 50 tahun merdeka

Majoriti rakyat Malaysia sekarang terdiri daripada mereka yang dilahirkan selepas merdeka. Jumlah penduduk Malaysia sekarang ialah 26.6 juta orang di mana 32% berumur 15 tahun dan ke bawah, 61% berumur di antara 16 hingga 59 tahun dan 7% berumur 60 tahun dan lebih. Ini bermakna sebahagian besar rakyat Malaysia tidak pernah merasai zaman sebelum merdeka. Ketika susahnya kehidupan semasa pendudukan Jepun atau merasai perjuangan kemerdekaan.

Kisah itu hanya boleh ketahui melalui pembacaan atau cerita yang disampaikan oleh atuk nenek atau emak ayah kita. Walaupun begitu berapa ramai dari kita yang berminat membaca cerita-cerita sejarah ini dan bertanya kepada mereka yang pernah melalui sejarah itu sendiri. Memandangkan rakyat Malaysia tidak minat membaca kecuali untuk peperiksaan atau yang berkaitan dengan pekerjaan sudah tentu pengetahuan tentang perkara ini amat kurang.

Setelah 50 tahun berlalu, bolehkah kita terus mengekalkan semangat kemerdekaan itu? Bagaimana pula dengan perkembangan rohani dan minda rakyat Malaysia selepas 50 tahun merdeka? Adakah generasi sekarang menghayati erti kemerdekaan itu? Banggakah kita menjadi rakyat Malaysia dan adakah kita bangsa Malaysia yang sejati?

Related: Chinese herbal roasted duck at Restoran Hoppy, Kepong